Om oss i LO Midt-Troms

LO Midt-Troms er LO's lokalorganisasjon i kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lavangen, Lenvik, Målselv, Salangen, Sørreisa, Torsken og Tranøy.
Av LO's 900 000 medlemmer er det ca. 5500 som har tilknytning til disse kommunene.

Det er 24 fagforbund som er tilsluttet LO og LO Midt-Troms har medlemmer i de fleste av disse.

Her har du en oversikt over lokalavdelingene hos de enkelte forbundene.
Lista er muligens ikke helt riktig, så ta kontakt om du ser noe som mangler eller er feil.

EL & IT Troms og Svalbard
Fagforbundet avd. 31 Torsken
Fagforbundet avd. 048 Salangen
Fagforbundet avd. 173 Tranøy
Fagforbundet avd. 292 Lenvik
Fagforbundet avd. 329 Berg
Fagforbundet avd. 361 Sørreisa
Fagforbundet avd. 450 Bardu
Fagforbundet avd. 453 Målselv
Fagforbundet avd. 492 Dyrøy
Fagforbundet avd. 595 Lavangen
FF avd. 74 Nord-Hålogaland
FF avd. 185 Flyarbeidernes forening
FF avd. 252 Tromsø HRAF
FLT avd. 48 Midt-Troms
FO avd. Troms
HK Troms Handel og kontor
IE avd. 158 Finnsnes Kjemiske

MFO Troms, Finnmark og Svalbard
NAF avd. 09 Nord
NNN avd. 8 Troms
NNN avd. 143 Gryllefjord
NOF
NOF avd. Midt-Troms
NSF Norsk Sjømannsforbund
NTL avd. 109 Troms Transportarbeiderforbund
NTL Arbeidstilsynet Nord-Norge
NTL Forsvaret Indre Troms
NTL Forsvaret Skøelv
NTL NAV Troms
NTL avd. 374 Skatt nord
NTL avd. 1006 Troms Politidistrikt
Postkom. Troms og Finnmark krets
SL-Forening Midt-Troms