Uttalelser

LO Midt-Troms har i styremøte gitt følgende uttalelse:


LO Midt-Troms ser med stor uro på denne langtidsmeldinga for Forsvaret.


Den har et uhyggelig budskap til Nord-Norge, ikke bare for Forsvaret med alle ansatte, men i høyeste grad utviklinga for Midt-Troms generelt.
Det er jo blitt en trend at for hvert skifte av Forsvarsjef, så starter øksehoggene i forsvarsinstallasjonene, spesielt i Nord-Norge.
Forsvarsfylke Troms får denne gangen så det holder, dersom Forsvarsjefen og regjeringa får sitt forslag igjennom.

Ryktene har svirret en stund og mange markante offiserer har gitt sine synspunkter ikke minst ang flyttinga av Hærens helikoptere fra Bardufoss til Rygge.


Deres kommentarer til dette er ikke akkurat forenelig med det vi ser av LTP forslaget pr dato.


Hvilke maskiner er det Forsvarsministeren ser for seg til Hærens bruk etter Bell maskinene.


Hva er utsiktene for Bardufoss flyplass i framtida?


Det kan ikke herske tvil om at det er en gigantisk dragning av Forsvaret mot Sør i landet.

At Forsvarsjefen ikke ønsker eller vil drive distriktspolitikk er ikke nytt.
Men det virker som at denne gangen er heller ikke våre folkevalgte politikkere eller Regjeringa interessert i distriktspolitikk, bosetting og utvikling i den nordlige landsdelen.

LO Midt-Troms håper at Stortingspolitikerne er våkne og i stand til å forstå rekkevidden av framlagte forslag fra Forsvarsjefen og Regjeringa.

La hele Norge være i bruk.